نظرات والدین درمورد ایزی کول بیبی

در ابتدا مدت زمانی طول کشید تا دوز مناسب را پیدا کردیم اما به تدریج با توجه به جدول مربوطه توانستیم کودکمان را آرام کنیم. نهایتا ما الان آرامتر هستیم.

تعدادی از همکارانم ایزی کول بیبی را به من پیشنهاد دادند و برای از بین بردن کولیک نوزاد من فوق العاده بود.

من و همسرم درمان های خانگی متعددی را امتحان کردیم ولی هیچکدام فایده نداشتند… نهایتا ما ایزی کول بیبی را پیدا کردیم و مشکلات کولیک از بین رفت. متشکرم

زوج های زیادی به مطب من مراجعه می کنند و نمی دانند چگونه کودکشان که دچار کولیک هست را آرام کنند و طبق تجربه بسیاری از این والدین ایزی کول بیبی بسیار کارآمد است و به آنها کمک می کند.

من افسرده و نگران بودم زیرا کودک من نمیتوانست بخوبی بخوابد و این موضوع باعث شده بود، همه ما استرس زیادی داشته باشیم. خوشبختانه ایزی کول بیبی به ما معرفی شد و بعد از استفاده آن کودک من آرامتر است و بیشتر می خوابد.

از زمانی که استفاده ایزی کول بیبی را شروع کردیم، دخترم نفخ کمتری دارد و نسبت به قبل کمتر گریه می کند.

پزشک متخصص اطفال دارویی را برای نوزاد ما تجویز کرد که متاسفانه عوارض جانبی نامطلوبی داشت. پس از مراجعه مجدد به پزشک، او ایزی کول بیبی را به ما معرفی کرد که یک راه حل طبیعی و بسیار کارآمد هست.

هفته های زیادی نمی توانستم بخوابم و واقعا خسته کننده بود. از زمانی که قطره ایزی کول بیبی را برای دخترم استفاده کردم همه ما می توانیم در خانه براحتی استراحت کنیم.